Artykuł sponsorowany

Procedura uzyskania refundacji NFZ na zakup okularów korekcyjnych

Procedura uzyskania refundacji NFZ na zakup okularów korekcyjnych

W Polsce dość dużo osób korzysta z okularów korekcyjnych, które pomagają im na w codziennym funkcjonowaniu w pracy i poza nią. Niestety, koszt ich zakupu może być dość wysoki, zwłaszcza dla osób o niskich dochodach. Dlatego warto wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania refundacji na zakup okularów korekcyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Kto może ubiegać się o refundację okularów korekcyjnych?

Refundacja okularów korekcyjnych przez NFZ jest dostępna dla osób, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim muszą one posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów korekcyjnych oraz receptę wystawioną przez lekarza specjalistę. Ponadto refundacji podlegają osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, ale też i pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Warto również pamiętać o tym, że refundacja przysługuje tylko na zakup oprawek oraz soczewek o łącznej wartości nieprzekraczającej kwotę kilkudziesięciu złotych. Kwota zwrotu zależy też od wady wzroku.

Jak złożyć wniosek o refundację okularów korekcyjnych?

Aby ubiegać się o refundację NFZ na okulary we Wrocławiu, a także innych polskich miastach, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek o refundację na okulary korekcyjne można pobrać ze strony internetowej NFZ lub odebrać osobiście w placówce NFZ. Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z oryginałem recepty, zaświadczeniem lekarskim oraz dowodem zakupu okularów (rachunkiem lub fakturą) w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. Procedura rozpatrywania wniosku może trwać nawet kilka tygodni, dlatego warto złożyć go jak najszybciej po zakupie okularów.

Wysokość refundacji i terminy wypłaty środków

Wysokość refundacji na zakup okularów korekcyjnych przez NFZ wynosi kilkadziesiąt złotych. Oznacza to, że jeśli wartość zakupionych okularów przekroczyła kwotę refundacji, różnicę musi pokryć pacjent. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o refundację środki zostaną przelane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Termin wypłaty środków może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obciążenia danego oddziału NFZ.

Alternatywne możliwości uzyskania pomocy finansowej na zakup okularów

Jeśli nie spełniamy kryteriów refundacji okularów korekcyjnych przez NFZ, warto poszukać alternatywnych źródeł wsparcia finansowego. Można skorzystać z programów dofinansowania oferowanych przez pracodawców, organizacje pozarządowe czy fundacje. W przypadku dzieci i młodzieży warto sprawdzić możliwość otrzymania pomocy ze środków szkolnego funduszu socjalnego. Istnieje również wiele promocji i rabatów oferowanych przez salony optyczne, które mogą obniżyć koszt zakupu okularów.

Warto zaznaczyć, że procedura uzyskania refundacji na zakup okularów korekcyjnych może wydawać się skomplikowana, ale warto się nią zainteresować. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznej oszczędności, która może być przeznaczona na inne cele zdrowotne lub życiowe.